បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ SHW-M180S 4.2.2 Fix korea Full khmerឯកសារដែរត្រូវមាន firmwar JB+Khmer JB
01.Firmware JB
02.Khmer JB

5 comments:

 1. មាន firmware jelly been v4.2.2 ទេ​សំរាប់ធ្វើ menu khmer for samsung galaxy S3 and have new version 4.3 ទេ​ for S3 .but យកតែ official ទេ។

  ReplyDelete
 2. Hey Mr. Can you tell me how yo install khmer unicode on galaxy grand with v.4.2.2????? Please Please

  ReplyDelete
 3. thanks very much for this file! It is a bit slow in booting process,but it is ok

  ReplyDelete
 4. Almost 4 hours have lapsed. Still stuck in booting process.

  ReplyDelete