បកប្រែភាសា

Saturday, October 12, 2013

លេងហ្គេម Android ជាង១០លាន ហ្គេមនៅលើ Computer របស់អ្នក

លោកអ្នកពិតជាធ្លាប់ស្គាល់ជាមួយកម្មវិធី bluestacks ហើយមែនទេ?
កម្មវិធីនេះអាច Suport ហ្គេមជាង១០លាន ហ្គេមនៅលើ Computer របស់អ្នក។
bluestacks មិនត្រឹមតែ Suport ជាមួយហ្គេមនោះទេ អាច Suport ជាមួយ Khmer Application
របស់ Android នៅក្នុង Playstore ដូចជា វិទ្យុ ស្តាប់ចំរៀង Online និង លេង Facebook .........។របៀបប្រើប្រាស់៖
Download Bluestacks For XP/7/Vista/Win8
Download Bluestacks for Mac
  • install
  • បញ្ជូល Account Google របស់អ្នកនៅក្នុង Playstore បើមិនទាន់មានអាចបង្កើតនៅទីនេះ Creat
  • Download ហ្គេមដែលអ្នកចូលចិត្ត

រៀនបង្កើតកម្មវិធី Android ជាមួយ ibuildapp

គោលដៅនៃការបង្កើតកម្មវិធី Android អាចធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ Android
របស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃ ។
លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ជាមួយ Blog & Video & Business នៅលើកម្មវិធីដែលអ្នកបានបង្កើត
ជាពិសេសវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតនឹងមានភាពងាយស្រួល ព្រមទាំងមាន
Templat ឧទាហរណ៍ស្អាតៗសម្រាប់ជ្រើសរើសតែម្តង ។
ដើម្បីបង្កើតចុចទីនេះ Creat Application Android

ទាញយកកម្មវិធី Root សម្រាប់ត្រកូល Sony Xperia ដែលពេញនិយម

  ចុចទីនេះ Download  eroot-1.0.16 (សម្រាប់ Sony ) 
http://img17.imageshack.us/img17/4127/errrv.jpg 
ចុចទីនេះ Download SRS One-Click-Root 
http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/srs_easy_root-510587-13649579650.jpeg 
ចុចទីនេះ Download Flashtool
http://2.bp.blogspot.com/-jbYQV8D6rE8/UgCp-FUlTZI/AAAAAAAADgs/Dir2zHTEVyg/s1600/Detailed+Guide+FlashTool+%2528Flash+stock+rom+file.+FTF%2529+Fastboot+simple+4.jpg
ចុចទីនេះ Download Super One Click 
 http://shortfuse.org/wp-content/uploads/2011/08/rootedgingerbreak.png