បកប្រែភាសា

Saturday, August 31, 2013

បៀបបន្ទាន់សម័យ LU6200 ពី 4.0.3 ទៅកាន់ 4.1.2 និងតម្លើងអក្សរខ្មែរ

ខ្ញុំសូមនិយាយពីត្រឹម ទូរស័ព្ទអ្នកកំពុងប្រើ version ICS 4.0.3
ដើម្បីអោយ Support Khmer Unicode យើងត្រូវបន្ទាន់សម័យវាទៅជា Jelly Bean
តម្រូវការ៖
1. មេមូរីកាត (1GB យ៉ាងតូច)
2. SphinX_V1_zipA_2605.zip (LU6200_4.1.2 Rom)
3. LG LU6200 KH + KEY + Fix.zip
4. LU6200_ICS_4.0.3_Root_Recovery
* ដោយអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសរសេរហ្វាល់ LG តាមកម្មវិធី FlasTool
ដូចនេះខ្ញុំគឹតថាមិនចាំបាច់ដាក់ជូននូវ Driver and other tools នោះទេ
ទីនេះមេរៀនចាស់៖ របៀប Update LG តាមកម្មវិធី FlashTool
ចាប់ផ្ដើមធ្វើ៖
1. Copy SphinX_V1_zipA_2605.zip, LG LU6200 KH + KEY + Fix.zip
ទៅមេមូរីកាត ហើយដាក់មេមូរីទៅក្នុងទូរស័ព្ទ និងចុចបើកអោយវាដំណើរការធម្មតាសិនមក។
2. ចូល Settings – Developer options – USB debugging (Tick)
3. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រ វានឹងស្វែងរក Driver, ទុកអោយវារកអោយសព្វគ្រប់សិនទៅ
4. បើក LU6200_ICS_4.0.3_Root_Recovery ហើយចុច Enter
*បើទូរស័ព្ទបានផ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ វានឹងដើរប្រុយដូចក្នុងរូបនេះចឹង
LU6200 Root
ត្រូវរងចាំវាប្រហែល បីនាទី ទូរស័ព្ទអ្នកនឹងលោតចូលទៅក្នុង CWM Recovery
CWM recovery Mode នេះហើយដែលអនុញ្ញាតិអោយយើង Install
+ SphinX_V1_zipA_2605.zip (LU6200_4.1.2 Rom)
+ ខ្មែរយូនីកូដ និង ក្ដាចុច (KH Font and Key for Jelly Bean.zip)
- Install ZIP from SDCard
- Select file from External SD Card
- រើសយក SphinX_V1_zipA_2605.zip
- ចុច Yes ដើម្បី Install វាទៅ
- Install ZIP from SDCard
- Select file from External SD Card
- រើសយក KH Font and Key for Jelly Bean.zip
- ចុច Yes ដើម្បី Install វាទៅ
- Wipe Data/Factory Reset មួយទៅ
- Reboot Device…
- Done
* សូមទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតដោយខ្លួនឯង!!!

របៀបបន្ទាន់សម័យ Samsung Galaxy Note

ដោយ Galaxy Note ពេញនិយមជាងគេ
ដូចនេះសុំលើក E160L (Note Korea) មកធ្វើជាឧទាហរណ៏៖
តម្រូវការ៖
1. Odin (សម្រាប់សរសេរហ្វាល់)
2. Driver (ដើម្បីអោយកុំព្យូទ័រស្គាល់ទូរស័ព្ទ)
3. Firmware (ឯកសាររបស់ទូរស័ព្ទដំណើរការ)
ចាប់ផ្ដើម៖
1. Install Kies_2.5.0.12114_1_17.exe
2. ដាក់ទូរស័ព្ទទៅជា Download Mode
ចុច Volume DOWN + HOME + POWER នៅពេលវាញ័រទ្រឺត សូមលែងដៃពី POWER
ហើយវាក៏ចេញអក្ស Korea រញ៉ែរញ៉ៃ ពេលនេះសូមចុច Volume UP មួយ Click
វានឹងចេញរូបតុក្កតា Android និងអក្សរ ៤ជូរពីលើដែលជួរលើគេដាក់ថា(ODIN MODE)
3. ដោតឌុយ USB ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ (ទុកពេលអោយវារាវរកនិងតម្លើង Driver)
4. បើក ODIN មក
បើសិនទូរស័ព្ទអ្នកបានភ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះ ODIN នឹងចេញបែបនេះ
Odin
- សូមចុចលើ PDA ហើយទៅរើសហ្វាល់ E160L_Bovor.tar
- ហើយចុច START
- រងចាំវាប្រហែល ២០នាទី
- DONE
* សូមទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតដោយខ្លួនឯង!!!

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ SGH-I747M Full khmer 4.1.2ឯកសាដែត្រូវមាន
01.firmware 4.1.2 down
02.CWM down
03.khmer jb down
របៀបធ្វើ
-ត្រូវប្រាកដថាវាឈរឡើវើសិន4,1,2
01.install driver-ចល download mode by volume down+home+power
concent phone with Pc- and open odin PDA-(firmware 4.1.2)press start when finish appear pass-ok
02.concent phone with Pc- and open odin PDA-(CWM)press start when finish appear pass-ok
install khmer
Recovery by volum up+ home+power-install zip from sdcard-choos zip from sdcard-khmer jb-yes-ok
តំឡើងkeyboard តាមតម្រូវកា


សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង.....សំណាងល្អ..