បកប្រែភាសា

Sunday, January 3, 2016

សម្រាប់​អ្នក​មិន​ទាន់​បាន Activate Windows 10 អោយ Full អាច​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​មួយ​នេះបាន!

ជាការពិតណាស់ Windows 10 ត្រូវបានបញ្ចេញ អោយប្រើប្រាស់ ប្រហែលបាន ជិតកន្លះ ឆ្នាំហើយ ហើយក្នុងចន្លោះ រយៈពេល នេះដែរ មានអ្នក ប្រើប្រាស់ យ៉ាងច្រើន បានឡើង ទៅកាន់ Windows ជំនាន់ថ្មី នេះដែរ ហើយនេះក៏ ព្រោះតែវា មានរចនាបថ កាន់តែប្លែក ស្អាត និងគួរអោយ ទាក់ទាញ ហើយក៏មាន ល្បឿនជាងមុន ទៀតផងដែរ។
1