បកប្រែភាសា

Wednesday, October 2, 2013

[គន្លឹះ] របៀប Root Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2 Android 4.1.2 ជាផ្លូវការ(Official) Firmware


Samsung បាន​ចេញ​ជា​ Android 4.1.2 firmware ជា​ផ្លូវ​ការណ៍​របស់​ Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2 Android 4.1.2 ។ ទន្ទឹម​និង​នោះ​ Hacker ក៏បាន​សរ​សេរ​ Code បំបែក​បាន​ដែរ​។
ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​វិធីសាស្រ្ត​ Root Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2 Android 4.1.2 ជា​ផ្លូវ​ការ​(Official) Firmware

slide.jpg

តំរូវ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​៖
១. Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2
២. កុំព្យូទ័រ​ភ្ជាប់​ Internet
៣. ទាញ​យក​៖
Root packageRoot ZNEMB2 Android 4.1.2 Jelly Bean firmware for Galaxy S3 I9300
Odin 3.07
Kies Software

របៀប​ Root Samsung Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2
១. ចូលទៅកាន់ Setting > Developer Options > USB Debugging (Tick)
២. Boot ចូលទៅក្នុង Download Mode៖ បិទឧបករណ៍​និង​ ចូល​ក្នុង​ Download Mode។ ចុច​អោយ​ជាប់​ Volume Down Button+Home Button ២​ ឫ ៣​ វិនា​ទី​ចុច​ Power button រហូត​យើង​ឃើញ​រូប Android logo នៅ​លើ​អេ​ក្រង់​​រួច​ចុច​ Power Button ដើម្បី​បន្តចូល​ក្នុង​ ​​Download Mode
៣. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ USB wire និងបើកកម្មវិធី Ordin នៅលើ Computer
៤. ចុច PDA Button ដើម្បី Browse ទៅរក CF-Root-SGS3-v6.4.tar រួចចុច Open។ ចុច Start Button នៅលើកម្មវិធី Ordin ជាការស្រេច ។ដក​ខ្សែ​​ដែល​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​​ឧបករណ៍​។ វា​និង​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។

សូម​មើល​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​ របៀប​ធ្វើ​ប្រ​ហាក់​ប្រហែល​គ្នា​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

                        http://www.youtube.com/watch?v=65dpDs_IMPQ

How to Root LG Optimus G E975 on Android 4.1.2 Jelly Bean Official Firmware

How to Root LG Optimus G E975 on Android 4.1.2 Jelly Bean Official Firmware. LG announced the Optimus G featuring a 4.7in True HD IPS LCD display last year. The Optimus G was first whipped with Android Ice Cream Sandwich (ICS) software and was later upgraded to Android 4.1.2 Jelly Bean. The device uses Snapdragon S4 Pro chip featuring a quad-core krait processor clocked at 1.5GHz, paired with Adreno 320 graphics unit. The Snapdragon S4 Pro chip also integrates 2GB of RAM. This post will guide you on How to Root LG Optimus G E975 on Android 4.1.2 Jelly Bean. Make sure you read the important tips below before rooting your device.
LG-Optimus-G-E975__11084_zoom
Disclaimer: All the custom ROMs and firmwares, official software updates, tools, mods or anything mentioned in the tutorial belong to their respective owners/developers. We or the developers are not to be held responsible if you damage or brick your device. Proceed at your own risk.
Important Tips:
We have written this detailed and easy to understand step-by-step instructions guide on How to Root LG Optimus G E975 on Android 4.1.2 Jelly Bean Official Firmware. If you are used to rooting your device, then this should not be any different for you. However, for beginners, it is recommended that you read the whole tutorial before rooting your device. Let’s get started then…

How to Root LG Optimus G E975 on Android 4.1.2 Jelly Bean Official Firmware:

Required File(s):
Step 1 – Download the above mentioned file and extract it into a single folder.
Step 2 – Next, connect your LG Optimus G to Computer with a USB Cable. Note that phone should be On during this process.
Step 4 – Now launch the Run.bat that you extracted into a folder before.
Step 5 – Command prompt should now appear.
Step 6 – Follow the instructions provided by command prompt.
Step 7 – After sometime, your device will reboot.
That’s it! You have successfully rooted your LG Optimus G E975 on Android 4.1.2 Jelly Bean Official Firmware. To verify, check for SuperSU app in your App Drawer.