បកប្រែភាសា

Wednesday, October 2, 2013

[គន្លឹះ] របៀប Root Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2 Android 4.1.2 ជាផ្លូវការ(Official) Firmware


Samsung បាន​ចេញ​ជា​ Android 4.1.2 firmware ជា​ផ្លូវ​ការណ៍​របស់​ Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2 Android 4.1.2 ។ ទន្ទឹម​និង​នោះ​ Hacker ក៏បាន​សរ​សេរ​ Code បំបែក​បាន​ដែរ​។
ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​វិធីសាស្រ្ត​ Root Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2 Android 4.1.2 ជា​ផ្លូវ​ការ​(Official) Firmware

slide.jpg

តំរូវ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​៖
១. Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2
២. កុំព្យូទ័រ​ភ្ជាប់​ Internet
៣. ទាញ​យក​៖
Root packageRoot ZNEMB2 Android 4.1.2 Jelly Bean firmware for Galaxy S3 I9300
Odin 3.07
Kies Software

របៀប​ Root Samsung Samsung Galaxy S3 I9300 ZNEMB2
១. ចូលទៅកាន់ Setting > Developer Options > USB Debugging (Tick)
២. Boot ចូលទៅក្នុង Download Mode៖ បិទឧបករណ៍​និង​ ចូល​ក្នុង​ Download Mode។ ចុច​អោយ​ជាប់​ Volume Down Button+Home Button ២​ ឫ ៣​ វិនា​ទី​ចុច​ Power button រហូត​យើង​ឃើញ​រូប Android logo នៅ​លើ​អេ​ក្រង់​​រួច​ចុច​ Power Button ដើម្បី​បន្តចូល​ក្នុង​ ​​Download Mode
៣. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ USB wire និងបើកកម្មវិធី Ordin នៅលើ Computer
៤. ចុច PDA Button ដើម្បី Browse ទៅរក CF-Root-SGS3-v6.4.tar រួចចុច Open។ ចុច Start Button នៅលើកម្មវិធី Ordin ជាការស្រេច ។ដក​ខ្សែ​​ដែល​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​​ឧបករណ៍​។ វា​និង​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។

សូម​មើល​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​ របៀប​ធ្វើ​ប្រ​ហាក់​ប្រហែល​គ្នា​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

                        http://www.youtube.com/watch?v=65dpDs_IMPQ

No comments:

Post a Comment