បកប្រែភាសា

Monday, January 13, 2014

Rom Original SKY

All Rom Original Sky
Sky T100K ​ទាញយក

Sky A760S  ទាញយក

Sky A770K ទាញយក

Sky A800S  ទាញយក

Sky A810K  ទាញយក

Sky A810S  ទាញយក

Sky A820L  ទាញយក

Sky A830K  ទាញយក

Sky A830S  ទាញយក

Sky A830L  ទាញយក

Sky A840S  ទាញយក

Sky A850K  ទាញយក

Sky A850L   ទាញយក

Sky A850S  ទាញយក

កម្មវិធី Update Of Line ទាញយក
រៀបរៀងដោយ

evad3rs បញ្ចេញ កម្មវិធី evasi0n 1.0.4 ដើម្បីកែបញ្ហា ចន្លោះប្រហោងសុវត្ថិភាព សំខាន់ 2

Evasi0n7-1.0.4
ទើបតែបញ្ចេញ កម្មវិធី evasi0n 1.0.3 កាលពីម្សិលមិញ ដើម្បីកែបញ្ហា ជាប់គាំងរូបអេបផល នៅលើ iPad mini 2 ឥឡូវ ក្រុម evad3rs បានបញ្ចេញ កម្មវិធី evasi0n កំណែទំរង់ថ្មី 1.0.4 ហើយ ដើម្បី កែបញ្ហា ជាប់គាំងរូបអេបផល នៅលើ iPad mini 2 ជាចុងក្រោយ ព្រមទាំងកែ ចន្លោះប្រហោង សុវត្ថិភាព សំខាន់ 2 ដែលបានរាយការណ៍ដោយ លោក winocm ដែលមួយទាក់ទងនឹង kernel payload និង មួយទៀត ទាក់ទងនឹង bootstrap tar file verification។ អ្នកដែលមិនទាន់ Jailbreak អាចដោនឡូដ កំណែទំរង់ថ្មីនេះ ពីវិុបសាយ: http://evasi0n.com/

សំរាប់ អ្នកដែលបាន Jailbreak រួចហើយ evad3rs បានណែនាំ អោយអាប់ដេត កញ្ចប់មួយឈ្មោះ evasi0n 7.x untether នៅក្នុង Cydia។
ដើម្បីអាប់ដេត សូមបើក កម្មវិធី Cydia រួចរង់ចាំអោយវា Reload អោយចប់។ បន្ទាប់មក ចូលទៅ Changes-> ចុចលើកញ្ចប់មួយឈ្មោះ evasi0n 7.x untether -> Modify-> Upgrade-> Confirm រួចចុច Reboot Device ជាការស្រេច៕
evasi0n7evasi0n7evasi0n7evasi0n7
evasi0n7evasi0n7