បកប្រែភាសា

Wednesday, September 25, 2013

តម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរនៅលើ Galaxy Ace 2 I8160 ងាយៗលើជំនាន់ Jelly Bean 4.1.2
ទាញយក
(ពាក្យសំងាត់: elunchen.com)
របៀបតម្លើង:
បិទទូរស័ព្ទរួចចុចទៅកាន់ USB Download Mode (Volume Down + Home + Power)
បើក Odin ធ្វើការជ្រើសរើស I8160.tar នៅក្នុងប្រអប់ PDA 
បន្ទាប់មកចុច Start (ទូរស័ព្ទត្រូវស្គាល់ COM)
រងចាំរហូតដល់ចប់ទូរស័ព្ទនិង Reboot រួចបន្តរងចាំដំនើរការធម្មតាជាការស្រេច!
(តែបើករណីដើរយឺតខុសធម្មតាសូមធ្វើការ Reset All Data ចោល)


ទាញយក
(ពាក្យសំងាត់: elunchen.com)
របៀបតម្លើង:
បិទទូរស័ព្ទរួចចុចទៅកាន់ USB Download Mode (Volume Down + Home + Power)
បើក Odin ធ្វើការជ្រើសរើស I8160.tar នៅក្នុងប្រអប់ PDA 
បន្ទាប់មកចុច Start (ទូរស័ព្ទត្រូវស្គាល់ COM)
រងចាំរហូតដល់ចប់ទូរស័ព្ទនិង Reboot រួចបន្តរងចាំដំនើរការធម្មតាជាការស្រេច!
(តែបើករណីដើរយឺតខុសធម្មតាសូមធ្វើការ Reset All Data ចោល)
- See more at: http://www.elunchen.com/2013/09/galaxy-ace-2-i8160-jelly-bean-412.html#.UkPfSj9-rDs

វិធីតម្លើងខ្មែរយូនីកូដនៅលើ Samsung Galaxy S4 SPH-I545

 

តម្រូវការ:
របៀប:
1-បិទទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចូលទៅកាន់ Download Mode ដោយចុច Volume Down + Home + Power
2- ភ្ជាប់ទៅកាន់ PC របស់អ្នកហើយ បើក Odin ប្រសិនជាស្គាល់នឹងឃើញ COM ជាមិនខាន
ហើយជ្រើសយក PDA រួចយក CWM របស់ I545 (philz_touch_5.08.5-jfltevzw.tar.md5)
3- បន្ទាប់ពីជ្រើសហើយមើលត្រង់ Auto-Reboot និង F.Reset Time បានជ្រើសយកក្រៅពីនោះមិនជ្រើសយកទេ ហើយចុច Start
4- ចម្លង Font ដែលបានទាញយកខាងលើចូលទៅកាន់មេម៉ូរីម៉ាស៊ីន ឬ មេម៉ូរីកាត
ហើយចូលទៅកាន់ Recovery Mode ដោយចុច Volume Up + Home + Power ហើយជ្រើសយក Install Zip From Sdcard > Choose From SDCard >Khmer JB.zip > Yes > Go Back > Reboot ជាការស្រេច
5- បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងអាចមើល និង សរសេរខ្មែរពេញលេញបានហើយ!


ចំលងពី   :   http://www.elunchen.com