បកប្រែភាសា

Saturday, January 31, 2015

ដោនឡូដវីដេអូបាន​យ៉ាង​លឿន​ជាមួយ​កម្មវិធី Freemake Video Downloader

កម្មវិធីសម្រាប់ដោនឡូដវីដេអូ និង ឯកសារផ្សេងៗ មានច្រើន​ណាស់​សម្រាប់​លោក​អ្នក​ដែល​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ យើង​សូម​បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី Freemake Video Downloader ដែល​មាន​សមត្ថភាព​អាច​ដោនឡូដ​វីដេអូ​ពី Youtube, Vimeo, Vevo, Facebook, Dailymotion បាន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស និង អាច​ដោនឡូដ​វីដេអូ​ពី Youtube ជា​លក្ខណៈ Playlist បាន​ទៀតផង។ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ដោនឡូដ សូម​ប្រិយមិត្ត​ចុច​ត្រង់នេះ
បន្ទាប់ពីដោនឡូដចប់សព្វគ្រប់ហើយ លោកអ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​តម្លើង​កម្មវិធី​ដោយ Right Click លើ​កម្មវិធី​នោះ ដូច​បង្ហាញ​ក្នុងរូប៖
បន្ទាប់មកចុចយក Yes និង ជ្រើសរើសយក English និង​ចុច​បំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​រហូត​រង់ចាំ​ដល់​តម្លើង​ចប់​ ដូច​ខាងក្រោម៖
បន្ទាប់ពីតម្លើងចប់សព្វគ្រប់ហើយ លោកអ្នក​ចាប់​ផ្តើម​បើក​កម្មវិធី​នោះ ដោយ​នឹង​ឃើញ​ផ្ទាំង​មួយ​លេច​ឡើង​ដូចរូប៖
ពេលនោះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ Copy នូវ Video Link រួច Paste ចូល​នៅ​ទី​នោះ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ផ្ទាំង​មួយ​ដូច​ខាងក្រោម៖
នៅទីនេះ វាផ្តល់ជម្រើសដល់លោកអ្នក អោយជ្រើសរើសនូវប្រភេទ File ដែល​ត្រូវ​ដោនឡូដ និង ប្រាប់​ពី​ទំហំ​ផង​ដែរ ហើយ​លោក​អ្នក​អាច​ជ្រើស​រើស​ទីតាំង​សម្រាប់​រក្សា​ទុក​វីដេអូ​ទាំង​នោះ​ដោយ Browse នៅ​កន្លែង Save to ក្នុង​រូប​ខាងលើ។
ដូច្នេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដោនឡូដវីដេអូជាកញ្ចប់ Playlist ដូច​ខាង​លើ​នេះ គឺ​ថា Freemake Video Downloader អាច​ជួយ​អ្នកបាន។

All Firmware Xperia Android 4.4.4 , Z Z1 Z2 T3 M2 (Full Khmer)
Sony Xperia Z C6603 Link Download

Sony Xperia Z1 Compact D5503 Link Download

Sony Xperia Z1 C6903 Link Download

Sony Xperia Z2 D6503 Link Download

Sony Xperia T3 D5103 Link Download

Sony Xperia M2 D2303 Link Download

Monday, January 12, 2015

Windows 10 All in One 64 Bit


Windows 10 Pro
Pro 64 ( bit ) build 8979
http://www.4shared.com/download/EjI4yTfhba/WinSetupFromUSB-1-4-By-inmedia.rar?lgfp=3000 
Pro 32 ( bit ) build 8979

http://www.4shared.com/download/EjI4yTfhba/WinSetupFromUSB-1-4-By-inmedia.rar?lgfp=3000
 
Windows 10 Enterprise 

Enterprise 64 ( bit ) build 9879
http://www.4shared.com/download/EjI4yTfhba/WinSetupFromUSB-1-4-By-inmedia.rar?lgfp=3000
Enterprise 32 ( bit ) build 9879
http://www.4shared.com/download/EjI4yTfhba/WinSetupFromUSB-1-4-By-inmedia.rar?lgfp=3000

How to fix iphone5S display blue screen


Why iphone 5S display blue screen after reinstall motherboard?
Maybe the screws on motherboard were installed with longer one, so that broke the screw.
How to repair?
You will need microscope, Special enameled wires, heat gun, blade, thinner, tweezers, etc. Special enameled wires are taken from ear speaker or loud speakers.
Step 1: remove all broken lines remainder from the position, with microscope, blade.
Step 2: add enameled wires to the position where set screw, with microscope, heat gun, tweezers; the straight lines are “blew” one by one, even much smaller than hair, just can see clearly by microscope.

Step 3: clean. Done!

Kindly reminder: Do not exchange these screws, otherwise will cause troubles!


Done!Thank you so much :)