បកប្រែភាសា

Saturday, July 23, 2016

[កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ]: KEYS សម្រាប់ ESET, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira (កក្កដា ២០១៦)ប្រមូលផ្ដុំ Key សម្រាប់កម្មវិធីកំចាត់មេរោគដែលពេញនិយម: ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira!

សេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើង:

ESET NOD32