បកប្រែភាសា

Tuesday, August 20, 2013

Fix 3g Stock rom Sky -IM-A860-4.1.2 Full KHMER 1. អានអត្ថបទទាំងអស់:
 2.   ដើម្បីចូលទៅ fastboot ដំឡើង Rom 4.0.4 IM-A860
  សូមចុច Volume-Volume + និងប៊ូតុង Power ដោតខ្សែ USB ទៅកុំព្យូទ័រដើម្បីដំឡើង Rom 
 3. ចំណាំ: នៅពេលដែលបញ្ហានៅលើកុំព្យូទ័របានផ្អាកដោយគ្មានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុង fastboot ដោយបណ្តាលមកពីការខ្វះ usb_androi_driver
 4. ចង់ចាំ ៖ មុននិងដំឡើង ROM SKY IM-IM-A860 4.0.4  ទៅ 4.1.2 សូមដំឡើង root និង ដំឡើង CWM ជាមុនសិន  
 5. ជ្រើសជ្រើស ZIP ពី sdcard (ខាងក្រៅឬជ្រើស 4.1.2 Rom fix ZIP ពី sdcard
 6. លុបទិននន័យ wipe data/factory reset.
 7. លុបទិននន័យ wipe cache partition> ចុចលើប៊ូតុង Yes ហើយរង់ចាំ -> បញ្ចប់ការដំឡើង - ប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ> ឥឡូវ
 8. ROM SKY A860L : ( download )
 9. ROM SKY A860K : ( download )
 10. ROM SKY A860S K : ( download )
 11. Root and Recovery ( download )
 12.  ចម្លងពី    អ៊ីន មីឌៀរ 

khmer Unicode SKY IM-A760S FuLL 100%

ពេលនេះសូមលើកយកពីរបៀបដាក់ខ្មែរយូនីកូដលើ SKY IM-A760S khmer FuLL
របៀបដំឡើងជំនាន់ទូសរ័ព្ទ Sky A760S ទៅកាន់ Jelly bean MIUI 4.1.2 Build in Khmer Uniocde and Key boardI-ឯកសារដែលត្រូវមាន 
1- Driver+Root+Recovery A760S    ដោនឡូត   
2- Rom MIUI JB 4.1.2 Khmer Build in       ដោនឡូតអនុវត្ត
1-ដំឡើង Driver (បើសិនជាអត់ទាន់មាន)
2-Root ដោយចូលទៅក្នុងប្រអប់Root > RunMe.bat (ភ្ចាប់ទូរស័ព្ទជាមួយComputer)
3-Recovery -នៅក្នុងComputerរបស់អ្នកដោយចុច start run និង វាយបញ្ចូលពាក្យ CMD  -copy folder name ( a770k a760 srecovery )
 to Drive C > Users > User (Past it) -Boot ទូរស័ព្ទចូលទៅកាន់ Fastboot (Vol- , Vol+ , Power) ហើយភ្ជាប់ជាមួយ Computer -
 In CMD Type word : cd a770k a760 srecovery > Enter Type word : fastboot oem unlock Type word : fastboot flash recovery recovery-touch.img
 ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនឹង restart automatically បើសិនជាអត់ទេដោះថ្មចេញចាំ 2-3 វិនាទី ដាក់ថ្មចូលរួចចុចបើកវិញ ទូសរ័ព្ទរបស់អ្នកមាន CWM ើយ
4-ដំឡើង Rom  -Copy rom ចូលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក  -Boot to Recovery mod (Vol- , Seacrh , Power) -Wipe data/factory -Install Rom -Reboot
5-ចូលទៅក្នុង Setting Phone ជ្រើសរើស Language > select smart keyboard > Chang Default Intput to smart Keyboard.III. សូមរីករាយជាមួយនិងភាសាជាតិយើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែ Sky A760S
បញ្ចាក់   ៖  បើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយខ្ញុំបាទមិនទទួលខុសត្រូវឡើយផ្តល់ជូនដោយ ៖  យុន សាវតា     (070 999 229 , 097 867 1234)NCT_Media កាស៊ីណូត្រពាំងផ្លុង កំពង់ចាម

អគុណដល់បង  Yun Savada  ខំរិះរកវីធីតំឡើង
សូមចូលរួមឧប្ថមដល់គាត់ផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការីះរកវិអីធ្វើផង (070 999 229 , 097 867 1234)