បកប្រែភាសា

Monday, December 28, 2015

ហ្គេម​ពាក់​មួក Cadillaces & Dinosaurs អ្នក​អាច​ទាញ​យក​បាន​សម្រាប់​លេង​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​នៅ​ទីនេះ!


សម្រាប់ ថ្ងៃនេះវិញ ខ្ញុំ នឹងបង្ហាញ ក៏ដូចជា ចែករំលែក ហ្គេមមួយនេះ ជូនដល់ ប្រិយមិត្ត សាជាថ្មី ម្តង ទៀតហើយ ប៉ុន្តែម្តងនេះ គឺសម្រាប់លេង នៅលើកុំព្យូទ័រ ដូច្នេះ សម្រាប់ប្រិយមិត្ត ដែលមាន កុំព្យូទ័រ អាចដំឡើង វាលេងបាន ដោយសេរី។ ហើយវាក៏ មិនទាមទារ កុំព្យូទ័រ អ្នកខ្ពស់ នោះទេ ត្រឹមតែ ដំណើរការ Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8 និង​ 8.1។1 cover

Huawei-Update-MultiLoader-Tool-1.0.0.9.rar

 

How to unlock iCloud locked Apple iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad mini, iPad mini 2, iPad Air 2, iPad mini 3