បកប្រែភាសា

Saturday, August 3, 2013

តំឡើងកំរិត Samsung Galaxy Y S5360 ទៅ Android 4.1.2 Jelly Bean S5360XXLK3 Firmware

Samsung បាន​​ច្រាន​ចេញ​​ Android 4.1.2 firmware សំរាប់​ Galaxy Y S5360។​ មុន​និង​អ្នក​តំឡើង​ជំនាន់​ សូម​រក្សា​​​​ឯ​ក​សារ​ដែល​សំ​ខាន់​ដូច​ជា​ លេខ​ទំ​នាន់​ទំនង​,​ សារ​,​ រូប​ភាព​ និង​ ផ្សេង​ៗ​...។ 

slide.jpg

បើក​​USB Debugging លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ចូល​ក្នុង​ Settings->Developer Options-> ជ្រើស​រើស​ enable USB Debugging

តំរូវ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​៖
១. Samsung Galaxy Y S5360
២. កុំព្យូទរ័​ភ្ជាប់​ Internet
៣. ទាញ​យក​៖ 
Odin 3.04
Kies Software
XXLK3 Android 2.3.6 Gingerbread (S5360XXLK3_S5360VODLL1_VOD.zip)

រ​បៀប​តំឡើង​ជំនាន់​៖
ជំហានពន្លាត​​ XXLK3 Android 2.3.6 Gingerbread ដែល​បាន​ទាញយក​។

ជំហាន:បិទឧបករណ៍​និង​ ចូល​ក្នុង​ Download Modeចុច​អោយ​ជាប់​ Volume Down Button+
Power Button + Home Button ។ បន្ទាប់មកវានឹង boot ទៅផ្ទាំងខ្មៅមួយដែលមាន Message
អោយយើងធ្វើការចុច​ Volume-Up Button ដើម្បី​បន្ត​។

ជំ​ហាន​ទី​៣: នៅ​លើ​ កុំព្យូទរ័​ ដំណើរ​ការ​ Odin 3.04​។

ជំ​ហាន​ទី​៤: ភ្ជាប់​ទូរស័ព្ទ​ជា​មួយ​ហើយ​រង​ចាំ​រហូត​ដល់​ទទួល​ពណ៍​លឿង​ក្នុង​ Odin។​

ជំ​ហាន​ទី​៥: ចុច​ PDA ទៅ​រក​ S5360XXLK3_S5360VODLL1xxxx (.md5)​ ដែល​បាន​ទាញ​យក​។

ជំ​ហាន​ទី​៦:​ ចុច​ Start រង​ចាំ​រហូត​ដល់​ដំណើរ​ការ​ចប់ (វា​និង​ reboot ដោយ​ស្វយ័​ប្រវត្តិ)។​

របៀប root Galaxy SII Jelly Bean និង Ice Cream Sandwich

ដោយ​សារ​តែ​ Galaxy SII មានច្រើនម៉ូដែល​នោះ​ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​របៀប root របស់ Galaxy SII ដែលកំពុង​ប្រើប្រាស់ Jelly Bean និង Ice Cream Sandwich។
 1. download: UPDATE-SuperSU-v1.45.zip
 2. ចំលង​ UPDATE-SuperSU-v1.45.zip​ ដាក់​ចូល​ក្នុង sdcard (memory card ដែល​យើង​ថែមពីក្រៅ មិនមែន​ដាក់​ក្នុង​ sdcard របស់​ម៉ាស៊ីន​នោះ ទេ)
 3. បិទ​ទូរស័ព្ទ
 4. បើកទូរស័ព្ទ​ចូល​ក្នុង recovery ដោយ​ចុច Vol-up + Home + Power
 5. ជ្រើសយក Apply update from external sdcard (ពេល select គឺចុច​ប៊ូតុង Power)
 6. ជ្រើសយក UPDATE-SuperSU-v1.45.zip
 7. ជ្រើសយក Yes
 8. reboot
បានសាកល្បងនៅលើ៖
 • Galaxy SII GT-I9100  (4.1.2)
 • Galaxy SII GT-I9100 (4.0.4)
 • Galaxy SII GT-I9100 (4.03)
 • Galaxy SII GT-I9108 (4.1.2)
 • Galaxy SII SHV-M250S (4.1.2)
 • Galaxy SII SHV-M250K (4.1.2)
 • Galaxy SII SHV-M250L (4.1.2)
 • Galaxy SII SHV-M250S (4.0.4)
 • Galaxy SII SHV-M250K (4.0.4)
 • Galaxy SII SHV-M250L (4.0.4)

HOW TO ROOT AND INSTALL KHMER UNICODE ON GALAXY NOTE 2




លោកអ្នកត្រូវការ
 1. cwm6-root-note2 : https://www.box.com/s/xwwo8zx694mv6405mqsu
 2. Odin 3.04 : https://www.box.com/s/09c6f0938ade0d7a51f9
 3. Khmer font JB : https://www.box.com/s/a77b77f47c9d2dcae109
 4. Samsung kies (សំរាប់អ្នកមិនទាន់មាន Driver): https://www.box.com/s/870d36efb361bf8bcfe0
វិធីសាស្រ្ត
1 : ចូលទៅកាន់ Setting > Developer Options > USB Debugging (Tick)
2 : Boot ចូលទៅក្នុង Download Mode ត្រូវបិទទូរសព្ទ័ ហើយ Press and Hold Volume Down Button+
Power Button + Home Button ។ បន្ទាប់មកវានឹង boot ទៅផ្ទាំងខ្មៅមួយដែលមាន Message 
អោយយើងធ្វើការ Press Volume-Up Button to Continue
3 : ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ USB wire និងបើកកម្មវិធី Ordin នៅលើ Computer
4 : ចុច PDA Button ដើម្បី browse ទៅរក cwm6-root-note2 រួចចុច Open
ចុច Start Button នៅលើកម្មវិធី Ordin ជាការស្រេច ។
ដំឡើងខ្មែរយូនីកូដ
2 : copy Khmer font JB ទៅ internal SD card
3 : ដំឡើង Khmer font JB តាម CWM:បិទទូរសព្ទ័ ហើយចុច Home button +Power button+ volume Up
button ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ ពេលឃើញ Samsung Galaxy Note II logo ត្រូវឈប់ចុចប៊ូតុងទាំងអស់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-6 ប្រើ volume up និង volume down ធ្វើការរំកិល.
4 : install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក Khmer font JB ដែលអ្នកបានCopyទុក ហើយ install the Khmer font JB then reboot ជាការស្រេច ។
****បញ្ចាក់ កម្មវិធី S Note អត់ទាន់ Full ទេ ក្រៅពីនេះ Full ទាំងអស់ All system ****

HOW ROOT XPERIA NEO L AND INSTALL KHMER UNICODE

I.Download Files
1 - Download the R800i_4.1.B.0.479_Custom.zip : https://www.box.com/s/226a9077d9536ca5127b
2 - Download the MT11i_4.1.A.0.562_Kernel.ftf : https://www.box.com/s/2bb7c7ffe89f759379b3
3 - Download Root and CWM.zip : https://www.box.com/s/0e1fd005b6190d933f94
II.វិធី Root
** Setting>Developer options>tik on USB debugging **
1- Copy file ftf ដែលបាន Download ខាងលើគឺ R800i_4.1.B.0.479 និង MT11i_4.1.A.0.562 ដាក់ចូល
ទៅក្នុង C:\Flashtool\firmwares ។
2- ចូលកម្មវិធី flashtool ហើយចុច flash ហើយយកពាក្យ flashmode ហើយចុចលើពាក្យ MT11i
4.1.A.0.562 ហើយចុច OK ហើយបិទទូរសព្ទ័ ។ ចុច back បូតុងអោយជាប់ ហើយផ្ជាប់ទៅ PC ពេលនោះវា
នឹងដំណើការ flash . កុំភ្លេចបិទកម្មវិធី flashtool បន្ទាប់ពី flash រួច ។
3-ពន្លា File Root and CWM.zip ។ ហើយដោះថ្មទូរសព្ទ័ចេញហើយដាក់ចូលវិញបន្ទាប់មកបើកទូរសព្ទ័
ពេលអ្នកបើកទូរសព្ទ័គឺវាមិនឃើញអីទេគឺវាមានតែផ្ទាំងខ្មៅ ។ ហើយផ្ជាប់ទៅ PC បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ
Root Me.bat ដែលអ្នកបានពន្លា ហើយចុច Enter . អ្នកត្រូវរង់ចាំរយះពេលប្រហែល ១០នាទី រហូតដល់
ប្រអប់ខ្មៅចេញអក្សរថា Press any key to continue
4- ដោះថ្មទូរសព្ទ័ចេញហើយដាក់ចូលវិញបន្ទាប់មក ចូលកម្មវិធី flashtool ហើយចុច flash ហើយយកពាក្យ
flashmode ហើយចុចលើពាក្យ R800i 4.1.B.0.479 ហើយចុច OK ។ ចុច back បូតុងអោយជាប់
ហើយផ្ជាប់ទៅ PC ពេលនោះវា នឹងដំណើការ flash .
5-ដំឡើង CWM
III khmer font
1- download fontchanger from play store
3- copy khmer font to phone and open fontchanger app try to change 3 font  
Roboto-Regular and Droidsans and Droidsans Bold

HOW TO ROOT XPERIA GO ON STOCK ROM


On stock rom Sony 6.0.B.3.162
* ទូរសព្ទ័ត្រូវ unlock bootloader រួច
វិធី unlock bootloader អាចធ្វើតាមនេះ
+បិទទូរសព្ទ័ ហើយចុចVolume+ អោយជាប់ហើយដោតចូលកុំព្យូទ័រយើងនឹងឃើញភ្លើងពណ៌ស្វាយ
+ចូលកម្មវិធី Fastboot អាចទាញយកត្រង់នេះhttps://www.box.com/s/2ac9bb77dfc4115ec1d1
+បើកកម្មវិធី cmd.exe
+ចំលងពាក្យនេះ fastboot flash boot rooted_kernel_ST27i.elf ហើយ past នៅក្នុងប្រអប់ cmd ហើយចុច Enter
+ចំលងពាក្យនេះ fastboot reboot ហើយ past នៅក្នុងប្រអប់ cmd ហើយចុច Enter
Stock rom Sony X Go 6.0.B.3.184
+បិទទូរសព្ទ័ ហើយចុចVolume+ អោយជាប់ហើយដោតចូលកុំព្យូទ័រយើងនឹងឃើញភ្លើងពណ៌ស្វាយ
+ចូលកម្មវិធី Fastboot អាចទាញយកត្រង់នេះhttps://www.box.com/files#/files/0/f/0/1/f_2935880103
+បើកកម្មវិធី cmd.exe
+ចំលងពាក្យនេះ'' fastboot flash boot rooted_kernel_184_ST27i.elf '' ហើយ past នៅក្នុងប្រអប់ cmd ហើយចុច Enter
+ចំលងពាក្យនេះ fastboot reboot ហើយ past នៅក្នុងប្រអប់ cmd ហើយចុច Enter

HOW TO ROOT SONY XPERIA SOLA MT27I

 1. you need unlock bootloader
 2. Download doomlord :http://d-h.st/aoY download then excract it .....and rename to kernel.elf
 3. start flashtool in flashmodeselect - MT27i_6.0.B.3.184_Central Europe.ftf - untick verification - press "ok" (see flashtool_step1.jpg)insert usb with volume DOWN flash starts, takes 1-2 minuteswait for "restarting device " -> if it just sits there and wait - close flashtooland restart phone<- 3g="" all="" auto="" boot="" check="" close="" didnt="" done.remove="" enable="" flashtool="" for="" here="" internet-="" into="" its="" make="" nbsp="" no="" or="" phone="" reboot="" settings="" usb="" wifi="" work="" working="" worries=""> we need that for step 3.power off
 4.  
 5. rooting:insert usb with volumeUP cmd to fastboot folder:run cmd:fastboot flash boot kernel.elf-remove usbcable -start phone-make sure u have internet connection - > go to superuser -> check su binary -> update.-when its all done updating ->turn device off.
 6.  
 7.  
 8. start flashtool in flashmode (again) (volumeDOWN)- MT27i_6.0.B.3.184_Central Europe.ftf - untick verificationflash only kernel+loadersee "flashtool_final step.jpg"
done -root with 6.0.B.3.184 stock kernel.this method should work on any stock GB rom mt