បកប្រែភាសា

Thursday, August 8, 2013

E160l menu khmer
E160L flash by odin 1file full khmer and menu khmer

Download here   :   http://www.4shared.com/get/mhHpSTrJ/LEN_SOTHEA_E160L_MENUKHMER.html

Password           :  LENSOTHEA092700500

អគុណប​ង លេនសុធាANDROID RATANAKIRI

3 comments:

  1. អរគុណបងដែលបានជួយលើកតំកើងអក្សរជាតិ

    ReplyDelete
  2. បងតើ Rom នឹងដំនើរការពេញលេញទេ!!!​​ នូវពេល flash រួចវាគាំងត្រង់U LTE Logo ot

    ReplyDelete