បកប្រែភាសា

Friday, September 13, 2013

English-Khmer Computer Dictionary l វចនានុក្រមកុំព្យូទ័រ អង់គ្លេស-ខ្មែរ សម្រាប់អ្នក IT


 English-Khmer Computer Dictionary វចនានុក្រម English-Khmer Computer Dictionary ចេញជាភាសារខ្មែរហើយ អ្វីដែលបងប្អូនមួយចំនួនទន្ទឹងរង់ចាំនោះអីលូវបានក្លាយជាការពិតហើយ កាលពីមុនវចានានុក្រម កុំព្យូទ័រគឺមានតែអង់គ្លេសមកអង់គ្លេសទេ ដូច្នេះហើយធ្វើអោយយើង ពិបាកក្នុងការកាត់ន័យយល់អំពីវា តែពេលនេះវិញ វចនានុក្រមកុំព្យូទ័រនេះ បានបកចេញមកហើយគឺEnglish ទៅ Khmer សម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សាខាងជំនាញ ពត៌មានវិទ្យា រឺ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រគឺអាចប្រើវចនានុក្រម នេះសាកមើលថា តើវាអាចជួយស្រួលដល់យើង បានប៉ុណ្ណា។

No comments:

Post a Comment