បកប្រែភាសា

Monday, November 4, 2013

របៀប​បញ្ជូល​ភាសារ​ខ្មែរ​ក្នុង​ Xperia Ars S (LT18i) និង​ root មិនបាច់​ Unlock bootloader

ចំណេះដឹងខ្លះៗ, តំលើងភាសារខ្មែរ, ទូរស័ព្ទAndroid ]
កាល​ពី​លើក​មុន​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​សរសេរ​ម្តង​ហើយ​អំពី​ការ​បញ្ជូល​ភាសារ​ខ្មែរ​ដាក់​ក្នុង Sony Ericsson X8។ ពេល​សូម​ណែ​នាំ​ពី​របៀប​ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​លើ​ Xperia Arc S ម្តង។
ដំបូង​យើង​ត្រូវ​មាន​ ឯកសារ​សំខាន់ៗ​ចំនួន​២ គឺ
·        libwebcore.so and libharfbuzz.so
·         Nokora.ttf
ជំហ៊ាន​ប្រតិបត្ត៖
1.    តំបូង​ត្រូវ​ root ដោយប្រើ​ DooMLord_v2_Root_zerdRush-busybox-su.zip។ ចំពោះ​របៀប​ធ្វើ​គឺ​ដូច​ជា​ ការ​root Motorola Razr ដែរ។
1.    តំលើង​កម្មវិធី​rootexplorer_2.19.apk ចូល​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​(ចំលង​ rootexplorer.apk ដាក់​ចូល​ក្នុង​ sdcard រួច​បើក​កម្មវិធី​ astro file manager ដើម្បី​តំលើង)
2.    ពន្លា​ khmer render for xpria family ដាក់​ក្នុង​ថត​មួយ​នៃ​ sdcard
3.    បើក​កម្មវិធី Root Explorer
4.    ចូល​ចំលង ឯកសារ​ពីរ​ ពី​ក្នុងrender_engine.zip គឺ libharbuzz.so និង libwebcore.so ដាក់​ចូល​ក្នុង​ /system/lib
5.    ចំលង​ពុម្ព​អក្សរ​ nokora.ttf ដាក់​ក្នុង sdcard

6.    បើកកម្មវិធី Custom+Android+Font+Switcher.apk រួច​ជ្រើសយក Local Font ហើយ​ចុច​លើ nokora.ttf  ដើម្បី​តំលើង ពុម្ពអក្សរ​ ហើយ reboot​ ទូរស័ព្ទ

No comments:

Post a Comment