បកប្រែភាសា

Tuesday, July 2, 2013

តម្លើង Android 4.3 នៅលើ Galaxy S4 (GT-I9505)

Screenshot_2013-06-28-10-34-451

កាលពី​លើក​មុន​គឺ​មានលេច​ចេញ​នូវ Android 4.3 តែ​មិន​មែន​នៅក្នុង​សន្និសីទ Google I/O នោះ​ទេ។ វា​បែជា​ចេញ​នូវ​ក្នុង​ព្រឹតិ្តការណ៍​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​សៀម​ទៅ​វិញ។ បន្ទាប់​មក​វាហាក់​ដូចជា​ស្ងាត់​បន្តិច​នូវ​ពត៌មាន​ផ្សេងៗ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង Android ជំនាន់​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នេះ។
បន្ទាប់​ពី​ការ​ចេញ​លក់​នូវ Galaxy S4 និង HTC One ដែល​ប្រើប្រាស់​កម្មវីធី​ផ្ទាល់​ពី Google នោះ​ គឺ​ស្រាប់​តែ Android 4.3 នេះ​បាន​លេខ​មុខ​ជាថ្មី​ម្តង​ទៀត។ មុន​នេះ​មួយ​ថ្ងៃ​គឺ​គ្រាន់​តែ​មានពត៌មាន​មិន​ទាន់​ច្បាស់​ការណ៍ តែ​នៅពេល​នេះ​លោក​អ្នក​អាច​តម្លើង​សាកល្បង​វា​ដើម្បី ប្រើប្រាស់​និង​ទទួល​យក​បទពិសោធន៍​ថ្មី​របស់ Android 4.3។
អ្វី​ដែល​កំពុង​មាន​នេះ គឺមិនទាន់​ចេញ​ជាផ្លូវ​ការ​ទូទៅ​សំរាប់​ទូរស័ព្ទ​ផ្សេងៗ​នោះ​ទេ តែ​វា​ប្រើតែសំរាប់​ Galaxy S4 (GT-I9505G) របស់ Google តែប៉ុណ្ណោះ។ តែ​វាមិន​មែន​បាន​ន័យ​ថា​យើង​មិន​អាច​ប្រើប្រាស់​បានឯណា។ អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវីធី​បាន​កែច្នៃ​ដើម្បី​ឲ្យ​ firmware របស់ GT-I9505G អាច​ប្រើប្រាស់​នៅលើ GT-I9505​ធម្មតា​ដែលប្រើប្រាស់ Chip Snap-dragon បាន។


ចំពោះ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​គឺមិនមាននោះ​ទេ(យោង​តាម​ប្រភពពត៌មាន) ហើយ​បើសិន​ជាចង់​តម្លើង​វិញ​សូម​មើល របៀប​តម្លើង Android 4.3 នៅលើGalaxy S4 (GT-(9505)
Screenshot_2013-06-28-10-34-371

No comments:

Post a Comment