បកប្រែភាសា

Friday, November 22, 2013

តម្លើង​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ដាក់ Galaxy Tap SHW-M180S (កែថ្មី)

វីធី​តម្លើង​ងាយៗ៖

  • download firmware:www.cambodroid.com_Khmer-M180S.rar
  • បើកកម្មវិធី ODIN
  • តម្លើង usb driver (បើមិនទាន់មាន)
  • ពន្លា www.cambodroid.com_Khmer-M180S.rar
  • ចុចប៊ូតុង PDA នៅលើ ODIN
  • រើសយក file ដែល​បានពន្លាហើយ
  • ចុច​ប៊ូតុង start
  • រង់ចាំ reboot នោះជាកាស្រេច ដោយ​គ្រាន់​តែ​តម្លើង keyboard ពី Playstore មកជាការស្រេច។
password: www.cambodr0id.com

1 comment: