បកប្រែភាសា

Tuesday, August 27, 2013

Recovery Mode របស់​ Optimus VU

121017_vu_2l
នៅពេល​ដែល​ទូរស័ព្ទ​ brick ម្តង​ៗ​វា​ពិបាក​នឹង​ចូល​ទៅ​កាន់ recovery mode របស់ ពពួក LG Optimus VU។ វិធី​ចូល​ទៅ recovery mode នោះ​យើង​អាច wipe data ឬ factory data reset បាន​យ៉ាង​ងាយ​ក្នុង​ករណី​ដែល យើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ data ហើយ​វា​ចេញរូប LG ពេល boot រហូត។
សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា បើសិន​ជា wipe data តាម​ recovery នេះ​វា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​រាល់​ទិន្ន័យ​ទាំង​អស់​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​តែ​ ម្តង(មិនថា លេខ​ទូរស័ព្ទ សារ …)។សូម​អនុវត្ត​វា​ដោយ​ខ្លួនឯង។របៀប​ចូល​ទៅ​ recovery របស់វា​គឺ​យើង​គ្រាន់​តែ​
  1. ចុចប៊ូតុង​៤​ព្រម​គ្នា Volume Up + Volume Down + Power + QuickClip
  2. បន្ទាប់​វា​នឹង​ចេញ​រូប Logo LG
  3. បន្ត​ការ​ចុច​រហូត​ដល់​វា​ចេញ​ផ្ទាំង​ recovery

No comments:

Post a Comment