បកប្រែភាសា

Monday, August 5, 2013

How To Root​​ lg F100L/S and Install Recovery running ICS99-lg-optimus-vu-f100l-s-5-inch-ips-4g-lte-start-bidding-fantasytech-1210-24-FantasyTECH@2តំរូវការដែលត្រូវមាន 1- Recovery for F100L.
2- Root for F100L.
3- Vietnamese File.

IវិធីRooting lg F100L/S and Install Recovery running ICS
1. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយកំព្យូរទ័រ-->Enable USB debugging on your deviceដោយចូល Settings > Development and tick the USB -->  Enable installation of apps from unknown sourcesដោយចូលSettings > Security and tick the Unknown source-->រងចាំPCរបស់អ្នកតម្លើងdriversរហូតជោគជ័យសិន

2.ដំណើរការroot.exe-->ចុចលេខ1រង់ចាំកំព្យូរទ័រ​របស់អ្នកinstall drive-->3root yr phone--

>រង់ចាំទូរស័ព្ទរីស្តាត៣ដង--

>បន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទរីស្តាតឆែកមើលSupersuបើមានមានន័យថារូតជោគជ័យហើយអាចបន្តទៅលេខ3
ទៀត

3. copy 2nd_init.6.0.1.apk និង​​  GoiTiengVietF100L-md81.zip ចុលmemory 

4. តម្លើង 2nd_init.6.0.1.apk ដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដោយopend File Explorer--> 2nd_init.6.0.1.apk -->insatll-->yes
5. ដំណើរការlte2jbrecovery-->ចុចinstall 2nd-init Recovery -->ចុចReboot Recovery.
6. ក្នុងreoverymodចុចinstall from sd card-->ជ្រើសយកGoiTiengVietF100L- md81.zip-->confirm-->yes-->after complete reboot yr system now. 

II.វិធីRooting lg F100L/S ដោយទម្លាក់ទៅកម្រិត4.0.4

*ចំណាំ:ទូរស័ព្ទត្រូវស្ធិតនៅកំរិត4.0.4ហើយរូតជាមុនស្រេចបន្ទាប់មកសឹមឡើងកំរិតទៅ4.1.2
1. ទាញយកRoot LG F100S 4.1.2.zip​និងពន្លាវាដាក់លើDestop

2. ចុច step1.bat (សំរាប់back up File Root)


3. តំឡើងkMritទៅ JB 4.1.2

5. ពេលតំឡើងរួចហើយ ត្រូវបិទម៉ាស៊ីនរួច.ចុចVolume Up + Volume Down + Quick Note 

Button + Power Button បន្ទាប់មកក្រោយពីវាលេចចេញ Logo LG 2ទៅ3 វិនាទី 

ត្រូវឈប់ចុចទាំងអស់​ វានឹង boot ចូល LG Service Mode ដោយខ្លួនវា ។

6. .ចុច step2.bat (សំរាប់Restore File Root) បន្ទាប់មកទូរស័ព្ទនឹងរីស្តាតដោយខ្លួនវា។


បើ supersu នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនោះមានន័យថា ជោគជ័យ

 *ចំណាំក្នុងRecoveryMod កុំWipe អីផ្តេសផ្តាសប្រយត្ន័ទូរស័ព្ទបើកមិនចេញ។

III វិធីរូតដោយមិនបាច់ទម្លាក់ទៅកំរិត4.0.4


1. ទាញយកRoot LG F100 4.1.2.និងពន្លាវាដាក់លើDestop

2.ចូលក្នុងsetting-->developer option-->ធីកusb debgging បន្ទាប់មកចូលក្នុង Security-->
សូមធីកត្រង់Unknow source.

3.តភ្ជាប់USBចូលកំព្យូទ័ររួចជ្រសយកLG software រឺ​ MTP

4.ចុចLG_Root_Pack.exe វានឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ

5.ចុងក្រោយគ្រាន់តែចុចគ្រាប់ចុចណាមួយទូរស័ព្ទនឹងរីស្តាត

6.ជូនពរសំណាងល្អ។
ប្រភពដើមពី​​​ : http://www.rashv.com

No comments:

Post a Comment