បកប្រែភាសា

Sunday, October 12, 2014

ចង់ បាន បុត្រតាមបំណង

វិធី​ចង់​បាន​បុត្រ​តាម​បំណង
វា​អាស្រ័យ​លើ​ការ​មក​រដូវ​របស់​ភាគី​ស្រី បន្ទាប់​ពី​មក​រដូវ​អស់

  • ពី​​ថ្ងៃ​ទី ១ ដល់ ថ្ងៃ​ទី​៤ ​រួម​ដំណេក​មិន​មាន​កូន​ទេ
  • ពី ​ថ្ងៃ​ទី ៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៣ បើ​មាន​ជា​កូន​ស្រី ព្រោះ​ថា​មនុស្ស​ស្រី​មាន​រដូវ​ក្នុង​ចន្លោះ ២៨ ថ្ងៃ​ ដូច​នេះ​កោសិកា​បន្ត​ពូជ របស់​ស្រី​​ទុំ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៤។ ហើយ​មេ​ជីវិត​របស់​បុរស​មាន​អាយុ​ត្រឹម​តែ ២ ឬ ៣​ថ្ងៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ និង​មេ​ជីវិត​ស្រី​មាន​អាយុ តែ​ ១ ទៅ ២ ​ថ្ងៃ​ដែរ។ នៅចន្លោះ​ពេល​នេះ​ភ្នាស​កោសិការ​បន្ត​ពូជន៍​របស់​ស្ត្រី​នៅ​មាន​ភាព​រឹង​មាំ ​ខ្លាំង​ណាស់ មាន​តែ​ក្រូមូសូម​ដូច​គ្នា​ទេ​ដែល​ងាយ​នឹង​ចូល​ទៅ​បង្កកំណើត​បាន ។ កាល​ណា​ក្រូមូសូម​ដូច​គ្នា​ xx បាន​កូន​ស្រី។
  • ពី ថ្ងៃ​ទី ទី ១៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៣ មើ​មាន​កូន​ប្រុស។ នៅ​ពេល​នេះភ្នាស​កោសិការ​បន្ត​ពូជន៍របស់​ស្ត្រី​​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ ការ​បំបែក​ ភាក​ច្រើន​វា​ទទួល​បាន​ក្រូមូសូម​ខុស​គ្នា xy បាន​កូន​ប្រុស។
  • ពី ថ្ងៃ​ទី ទី ២៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៨ គ្មាន​កូន​ទេ
បញ្ជាក់ ៖
  • បើ​ចង់​បាន​កូន​ប្រុស​ធ្វើ​ការ​រួម​ដំណេក​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​ញឹក​ពេក​ទេ។ បើ​យក​ល្អ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ល្អ​បំផុត
  • បើ ​ចង់​បាន​កូន​ស្រី ចាប់​ពី​ភាគី​ខាង​ស្រី​អស់​រដូវ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​រួម​ដំណេក​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ដង ​តាម​តែ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៣។ ហើយ​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ទំនើប​ពេក​ទេ គឺ​ត្រូវ​ប្រើ​វិធី​ដេក​ធម្មតា​គឺ​មុខ​ទល់​មុខ បើ​ល្អ​ជាង​នេះ​ដេក​ផ្អៀង​ទាំង​អស់​គ្នា​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​មុខ​ទល់​មុខ។


លោក​អ្នក​មាន​បុត្រ​ធីតា​តាម​ប្រាថ្នា​ដោយ​អនុវត្ត​តាម​តារាង​ខាង​លើ ។ ស្ត្រី​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី ១៨ ទៅ ៤៥​ឆ្នាំ ដែល​មាន​នៅ​ជួរ​បញ្ឈរ​ខាង​ឆ្វេង និង​ខាង​ស្ដាំ​ជា​អាយុ​របស់​ស្ត្រី​រីឯ​ជួរ​ផ្ដេក​ជា​ខែ ដែល​ស្ត្រី​ចង់​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ ។ កម្មវិធី​នេះ​បាន​អនុវត្ត​ទៅលើ​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ចិន​រាប់​ពាន់​នាក់​ហើយ​យើង​ ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ល្អ​រហូត​ដល់​ជិត ៩០% ។ ដោយ​អនុវត្ត​គិត​ចាប់​ពី​ពេល​ស្ត្រី​មាន​គភ៌។ ឧ.ប្រសិន​បើ​ស្ត្រី​មាន​អាយុ ២៧​ឆ្នាំ ហើយ​គភ៌​ចាប់​ផ្ដើម​កកើត​នៅ​ខែ​មករា (ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្ដើម​ក​កំណើត) នោះ​ទារក​មាន​ភេទ​ស្ត្រី ។

No comments:

Post a Comment