បកប្រែភាសា

Wednesday, December 11, 2013

khmer Unicode SKY IM-A760S FuLL 100%

ពេលនេះសូមលើកយកពីរបៀបដាក់ខ្មែរយូនីកូដលើ SKY IM-A760S khmer FuLL
របៀបដំឡើងជំនាន់ទូសរ័ព្ទ Sky A760S ទៅកាន់ Jelly bean MIUI 4.1.2 Build in Khmer Uniocde and Key boardI-ឯកសារដែលត្រូវមាន 
1- Driver+Root+Recovery A760S    ដោនឡូត   
2- Rom MIUI JB 4.1.2 Khmer Build in       ដោនឡូតអនុវត្ត
1-ដំឡើង Driver (បើសិនជាអត់ទាន់មាន)
2-Root ដោយចូលទៅក្នុងប្រអប់Root > RunMe.bat (ភ្ចាប់ទូរស័ព្ទជាមួយComputer)
3-Recovery -នៅក្នុងComputerរបស់អ្នកដោយចុច start run និង វាយបញ្ចូលពាក្យ CMD  -copy folder name ( a770k a760 srecovery )
 to Drive C > Users > User (Past it) -Boot ទូរស័ព្ទចូលទៅកាន់ Fastboot (Vol- , Vol+ , Power) ហើយភ្ជាប់ជាមួយ Computer -
 In CMD Type word : cd a770k a760 srecovery > Enter Type word : fastboot oem unlock Type word : fastboot flash recovery recovery-touch.img
 ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនឹង restart automatically បើសិនជាអត់ទេដោះថ្មចេញចាំ 2-3 វិនាទី ដាក់ថ្មចូលរួចចុចបើកវិញ ទូសរ័ព្ទរបស់អ្នកមាន CWM ើយ
4-ដំឡើង Rom  -Copy rom ចូលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក  -Boot to Recovery mod (Vol- , Seacrh , Power) -Wipe data/factory -Install Rom -Reboot
5-ចូលទៅក្នុង Setting Phone ជ្រើសរើស Language > select smart keyboard > Chang Default Intput to smart Keyboard.III. សូមរីករាយជាមួយនិងភាសាជាតិយើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែ Sky A760S
បញ្ចាក់   ៖  បើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយខ្ញុំបាទមិនទទួលខុសត្រូវឡើយផ្តល់ជូនដោយ ៖  យុន សាវតា     (070 999 229 , 097 867 1234)NCT_Media កាស៊ីណូត្រពាំងផ្លុង កំពង់ចាម

អគុណដល់បង  Yun Savada  ខំរិះរកវីធីតំឡើង
សូមចូលរួមឧប្ថមដល់គាត់ផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការីះរកវិអីធ្វើផង (070 999 229 , 097 867 1234)

No comments:

Post a Comment