បកប្រែភាសា

Monday, December 30, 2013

វិធីធ្វើអោយ Keyboard Khmer លែងចេញ ថៃ​ ពេលបិទបើកទូរស័ព្ទ បែបងាយៗ IOS7១៖ ដំបួងត្រូវ ចូល Cydia

២៖​ចុចនៅលើពាក្យManageហើយចុចពាក្យEdit ហើយ

 Add  Source https://parrotgeek.net/repo

៣៖ ហើយ Install   " Mobile Substrate Fix "

4. ហើយធ្វើការ ​Restart Springboard ជាការស្រេច​!

No comments:

Post a Comment