បកប្រែភាសា

Wednesday, November 20, 2013

ដំណោះស្រាយរបស់ Galaxy S3 I9300 គ្មានសេវាពេលតម្លើងទៅ 4.3

Galaxy S3 I9300 ដែល OTA 4.3 មិនទាន់មកដល់ស្រួលផងនាំគ្នាឡើងទៅគ្រប់គ្នាភាគច្រើនមានបញ្ហាគ្មានសេវា Emergency Call
(តែមាន IMEI & Baseband) បណ្ដាលមកពីខុស CSC កូដ (តំបន់) ពេលទំលាក់មកវិញក៏នៅតែដដែលហើយថែមទាំង
IMEI ចេញទៅជា 0049xxxxxxxxxxx និង Serial Number ជួនកាលចេញ 00000000000។
តែបើចង់ធ្វើសូមធ្វើតាម Octopus នេះចុះព្រោះវាស្រូលជាង Z3X (Micro USB និង USB UART ស្គាល់ COM គ្នា)

1. ប្រសិនជាគេយកមក 4.3 មានបញ្ហាបែបនេះសូមទំលាក់មក 4.1.2 ដើម្បីអោយស្គាល់ជាមួយ Octopus (មិនស្គាល់ 4.2.2 / 4.3)
http://hotfile.com/dl/236586126/0626479/THL-I9300XXEMF6-20130729165018.zip.html
បន្ទាប់មកវានិងមកទ្រង់ទ្រាយបែបនេះ


2. សូមធ្វើការ Root ដោយប្រើវិធីផ្សេងៗ ឬ CF-Root
http://download.chainfire.eu/229/CF-Root/CF-Auto-Root/CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.zip
3. បន្ទាប់មកបើក Octopus Samsung ជ្រើសយក I9300 និង COM របស់ទូរស័ព្ទ
បើក USB Debugging
*#7284# យក UART=Modem USB=PDA
រួចចុច Read Info តើវាស្គាល់ COM Port អត់រួចវាយបំពេញលើ IMEI ដែលចង់បាន ហើយចុច IMEI A Fix


4. បន្ទាប់ពី Reboot រួចបំពេញ SN ហើយរួចចុច SN Fix

5. បន្ទាប់ពី Reboot មកម្ដងទៀតគឺទូរស័ព្ទដំនើរការធម្មតា

6. ប្រសិនជាចង់បន្តទៅ 4.3 សូម Read EFS ទុក

7. រួច Flash ទៅ 4.3 ធម្មតា (ពេលឡើងរួចភ្លាមប្រហែលជាមិនដើរនោះទេព្រោះទូរស័ព្ទធ្លាប់ធ្វើ EFS)
កុំប្រើ Repair Network លើ 4.3 ព្រោះវានឹង Unknown Baseband វិញមិនខាន
8. គ្រាន់តែ Root ម្ដងទៀតហើយ Write EFS វិញជាការស្រេច


លទ្ធផល

No comments:

Post a Comment