បកប្រែភាសា

Thursday, September 12, 2013

ស្វែងយល់គន្លឹះ Install Nvidia Drivers ដែលអ្វីដែល Computer របស់អ្នកត្រូវការ

ប្រសិនបើ Computer របស់អ្នកប្រើប្រាស់នូវ Nvidia graphics card អ្នកមុខជាត្រូវដំឡើង Driver វាជាចាំបាច់ដែលកញ្ចប់ Driver មានទំហំធំនិង នាំមកជាមួយកម្មវិធីមិនចាំបាច់ដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើននូវ Ram ក៏ដូចជា Hardware មួយចំនួន។ នេះជាមូលហេតុដែលកំពូលអ្នកអាយធីស៊ីអំបិលលើកមក​ បង្ហាញដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកបានដំឡើងតែ graphics driver។
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយក full installation ច្បាស់អ្នកនឹងបញ្ចូលនូវកម្មវិធីមួយចំនួន ដែលមិនបានការ តួយ៉ាង ដូចជា Monitor របស់អ្នកមិនមែនជាប្រភេទ 3D ក៏ដូចជា audio ផងដែរដែល។ ទោះបីជាអ្នកមិនប្រើបាស់នូវ Driver ទាំនោះក៏ដោយ ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថា កម្មវិធីទាំងនោះវានៅតែដំណើការ ដូចច្នេះវាធ្វើឲ្យអ្នកខាតបងនូវប្រសិទ្ធភាព Computer អ្នក។ ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យ Coputer របស់អ្នកយឺត និង នៅពេលប្រើប្រាស់នូវ Brower ពេលខ្លះវាធ្វើអក្សរដច់ៗ ខុសប្រក្រតី។

  សូមមើលការណែនាំក៏ដូចជាមុខងារបស់វា

អ្នកអាចទាញយកដោយចុចទីនេះ
 បើក Nvidia Installer => រើសយក Custom ដូចរូបខាងក្រោម
Next

»3D Vision Controller Driver ៖ អ្នកអាចដាក់គ្រិះត្រង់នេះ ប្រសិនបើ Screen របស់អ្នក  supports 3D ប្រសិនបើអ្នកមាននូវប្រភេទវែនតា 3D ដែលមើលនៅប្រភេទ 3D ដូចជា ខ្សែភាពយន្ត ឫ ហ្គេម នៅលើ Computer របស់អ្នកបាន។ ប្រសិនបើអត់ កុំដំឡើងវា!!!

»3D Vision Driver  ៖ ដូចចំនុចទីមួយ

»HD Audio Driver ៖ រើសយកវាប្រសិនបើអ្នក មានប្រើប្រាស់នូវទូរទស្សន៍ ដែលមានរន្ធ  HDMI ។ ប្រសិនបើអត់កុំដំឡើងវា (ខ្ញុំក៏មិនដំឡើងដែរ)

»NVIDIA Update ៖ វាជាប់មកជាមួយកម្មវិធី វានឹងធ្វើការ Update ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ (យល់ល្អកុំប្រើនូវមុខងារមួយនេះ វាធ្វើឲ្យខាងនូវទំហំ RAM និង Internet ព្រោះថាវានឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនដឹងខ្លួន)

»NVIDIA PhysX System Software ៖ ប្រសិនបើ Computer អ្នកមិនត្រូវការលេងហ្គេមធំៗ វាសម្រាប់តែហ្គេមមួយចំនួនតែប៉ុននោះ។ បើមិនលេង កុំដំឡើង

បន្ទាប់ពីជ្រើរើរួចហើយសូមធ្វើការចុច Next រហូតដល់ចប់

No comments:

Post a Comment