បកប្រែភាសា

Sunday, September 8, 2013

វិធីទាញយកវីដេអូពី Facebook ងាយៗលើ Android

http://www.any-video-converter.com/images/mac-tutorial/download-facebook-video.png 

ប្រព័ន្ធ Android មានភាពសំបូរបែបណាស់ មានកម្មវិធីជាច្រើនអាចអោយលោកអ្នកទាញយក
វីដេអូបានពី Facebook នៅលើទូរស័ព្ទ ឬ Tablet! ដូចជាកម្មវិធី Easy Downloader Pro ក៏អាចអោយលោកអ្នកទាញយកបានដោយសេរី និង ឥតគិតថ្លៃផងដែរ!
វិធីទាញយក:
-សូមចូលទៅកាន់ Play Store នៅលើឧបករណ៏ Android របស់លោកអ្នករួចស្វែងរកកម្មវិធី
ខាងលើឈ្មោះថា Easy Downloader Pro រួចចុច Install
-បន្ទាប់ពីតម្លើងរួចសូមចូលទៅកាន់កម្មវិធី Facebook រួចស្វែងរកវីដែអូដែលចង់ទាញយក
ហើយជ្រើសយកកម្មវិធី Easy Downloader Pro
-សូមធ្វើការកំណត់ឈ្មោះរួចចុច OK ដើម្បីទាញយក


-បន្ទាប់ពីទាញយករួចរាល់លោកអ្នកអាចធ្វើការចាក់វីដេអូនោះបាន ព្រមទាំងបានរក្សាទុកនៅក្នុង
Storage របស់ម៉ាស៊ីន (លោកអ្នកអាចកំណត់ផ្ទុកក្នុង Memory Card បាន)

No comments:

Post a Comment