បកប្រែភាសា

Monday, August 12, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ​ SHW-M240S Full khmer but no wifi/bluetoolh


ឯកសារដែរត្រុវមាន
01.Firmware
02.firmware khmer
-វិធីធ្វើ
01,Convert M240s to S5830
open_odin_
pit   =Cooper_v1.0.ops
boot=APBOOT_S5830XXKPH_CL260130_REV03_user_low_true.tar.md5
pda=CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03_user_low_true.tar.md5
phone=MODEM_S5830XXKPH_CL260130_REV03.tar.md5
csc   =CSC_S5830SERKPH_CL260130_REV03_user_low_true.tar.md5
02.ចូលទៅ Recovery home+power instal 02.updat+root_1.zip yes_install 03.recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip បន្តាប់មក wipe reset/wipe data-wipe couch -reboot ចូល Recovery ម្តងទៀត
install Cooper-JellyBean-khmer.zip _yes.....Reboot ជាការស្រេច
តំឡើង Keyboard តាមតម្រូវកា
ចំណាំ
សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង

7 comments:

 1. Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. សុំលេខកូដមួមកបង

   Delete
 2. សុំលេខសំងាត់ផងបានទេ?

  ReplyDelete
 3. Replies
  1. សុំលេខសំងាត់ផងបានទេ?

   Delete