បកប្រែភាសា

Saturday, February 13, 2016

Stock Rom Android 6.0.1 សម្រាប់ Samsung Galaxy S6 SM-G920S/K/L

1 comment:

  1. តើsamsung galaxy s4 អាចឡើងដល់​ version 6.0.1 បានអត់

    ReplyDelete