បកប្រែភាសា

Saturday, February 13, 2016

ROM Note 5 Marshmallow សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 SHV-E300S/K/Lលក្ខណ:ពិសេសនៃ ROM Note 5 Marshmallow សម្រាប់ Samsung Galaxy S4 SHV-E300S/K/L

Android lollipop 5.1.1 ported
Note 5 dialer,contact
Note 5 messages
Note 5 browser
Note 5 settings
Note 5 recentui
Note 5 lockscreen with seasonal charging effect and seasonal unlock effect
Note 5 floating messages
Note 5 weather widget
Note 5 theme store
Note 5 touchwiz
S6 edge edge screen
Make the frame for a standard color Marshmallow
Photos Marshmallow & dynamic effects
app icon Marshmallow
Marshmallow themed apps: Phone, contacts, Messaging, clock & Galaxy Apps
Add a message floating type MM
Add screen blurry edges MM
Add S6 cameras
Blocking ads in all applications (default)
Add RomControl full functionality, moinhat (lots of mods ...)
Fixed 160 character limit 
Fixed 3G to H+ , H
Remove korean apps
រូបថតអេក្រង់


របៀបដំឡើង ROM

- Recovery ( Flash TWRP recovery via odin )
- Go to recovery mode
- Wipe system, data, cache, dalvik cache
- Install rom 
- Restart the phone
Enjoy!8 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. . sir , i cannot download the rom for e300s , error ! :(

  ReplyDelete
 3. tell me plz why can't download

  ReplyDelete
 4. b nh jong rean tea tver rom dach pi korea ,,, 1 job ors man b ?
  My 081881658. ber call mor nh ot lerk ..sms brab nh pg ... hz jam nh call tov b venh ... Thank you.

  ReplyDelete
 5. bong nhom download ot ban te
  vea ot chej jing
  Sorry, the file you have requested does not exist.

  ReplyDelete