បកប្រែភាសា

Sunday, January 10, 2016

Y&TD ROOT Root Android Version 5.0 Up

ថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកអំពីកម្មវិធីមួយ ដែលមានមុខងារពិសេស អាច Root Android វើសិន 5.1.1 បានយ៉ាងងាយ គឺចាប់ពីវើសិន 5.0 ឡើងទៅ ដែលកម្មវិធីមួយចំនួន មិនអាច Root វើសិននេះបាន ។ ងាយស្រួល ដោយគ្រាន់តែចុចមួយ Click វានឹង Root ដោយជោគជ័យ វាមានប្រភពមកពី Arabic . សូមទាញយកតំណ ខាងក្រោមនេះសូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង .

2 comments: