បកប្រែភាសា

Monday, December 23, 2013

iOS 7 Jailbreak បានហើយ តើម៉ូឌែលណាខ្លះដែលអាច Jailbreak បាន ?

ជឿជាក់ថានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល Apple ពេលនេះក្រុម Hacker ដ៍ល្បីឈ្មោះគឺក្រុម evasi0n បានដាក់ជូនកម្មវិធីសម្រាប់ Jailbreak iOS 7 ហើយ ដោយពុំគិតថ្លៃ ។
ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាឆ្ងល់ជាក់ជាពុំខាន ថាតើផលិតផលណាខ្លះរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលអាច Jailbreak បាន ?
ក្រុម Hacker evasi0n បានប្រកាសថា ផលិតផលដែលអាច Jailbreak បាននោះរួមមានដូចជា iPhone , iPod , iPad , iPad mini ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.0 រហូតដល់ 7.0.4 ។
Compatible with all iPhone, iPod touch, iPad and iPad mini models running iOS 7.0 through 7.0.4 ។
បើចង់សាកនេះ  link  :  http://www.evasi0n.com/

No comments:

Post a Comment