បកប្រែភាសា

Friday, August 2, 2013

ដាក់ខ្មែរលើ Galaxy S3 Mini ដោយមិនបាច់Root

*លោកអ្នកត្រូវការ:វិធី Root:

1 : ចូលទៅកាន់ Setting > Developer Options > USB Debugging (Tick)

2 : Boot ចូលទៅក្នុង Download Mode ត្រូវបិទទូរសព្ទ័ ហើយ Press and Hold Volume Down Button+Power Button + Home Button ។ បន្ទាប់មកវានឹង boot ទៅផ្ទាំងខ្មៅមួយដែលមាន Message អោយយើងធ្វើការ Press Volume-Up Button to Continue

3 : ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ USB wire និងបើកកម្មវិធី Odin នៅលើ Computer

4 : ចុច PDA Button ដើម្បី browse ទៅរក CWM for S3 mini.tar.MD5 រួចចុច Open
ចុច Start Button នៅលើកម្មវិធី Ordin ជាការស្រេច ។


ដំឡើងខ្មែរយូនីកូដ

1 : copy khmer style ទៅ internal SD card

2 : ដំឡើង khmer style តាម
CWM:បិទទូរសព្ទ័ ហើយចុច Home button +Power button+ volume Up button
ស្របពេលតែមួយអោយជាប់ ពេលឃើញ Samsung Galaxy S3 Mini logo
ត្រូវឈប់ចុចប៊ូតុងទាំងអស់ បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ CWM-6 ប្រើ volume up និង
volume down ដើម្បីរើស.

3 : install zip from SD card > choose zip from internal SD card ស្វែងរក khmer style ដែលអ្នកបានCopyទុក ហើយ install the khmer style បន្ទាប់មកreboot ជាការស្រេច ។
**********សូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យ**********

No comments:

Post a Comment