បកប្រែភាសា

Sunday, October 20, 2013

វិធីបញ្ចូលអក្សរខ្មែរនៅលើម៉ឺនុយទូរស័ព្ទដែលប្រត្តិបត្តការអែ៑នដ្រយ៍​​ វគ្គ១


សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាអត្ថបទមួយនេះ 

ពេលនេះwww.rashv.comសូមលើកយកវិធីបញ្ចូលលអក្សរខ្មែរនៅលើម៉ឺនុយទូរស័ព្ទដែល

ប្រត្តិបត្តការអែ៑នដ្រយ៍​។ 

សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរនិងចង់លើកស្ទួយអក្សរខ្មែរដូច

ជនបរទេសមួយចំនួនដែលគេស្រលាញ់ភាសាដែលជាវប្បធម៌របស់គេណាស់ដូចជា​ជនជាតិ

វៀតណាមហៅយួន ចិន ថៃ ជាដើម។តោះខ្ជិលនិយាយនាំតែឈឺក្បាល។

*មុននឹងអនុវត្តត្រូវប្រាកដថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានរូតនិងតម្លើងខ្មែរហ្វុនរួចជាស្រេច

+.ទាញយកតំរូវការមួយចំនួន:

.ទាញយកApktool V.2​.Zip សម្រាប់ win 7 8 vista ប្រភពដើមពី

xda-devoper  (ងាយស្រួលមិនបាច់វាយតាមcmdនាំតែស្មុគស្មាញ) 

២.Apktool.zip 
សម្រាប់គ្រប់ pc ប្រភពពីxda-devoper  (ប្រើប្រាស់Command Prompt)   

៣.Microsoft Powerpacks  (តម្លើងដាក់កំព្យូទរ័)


៤.NET framework​  (តម្លើងដាក់កំព្យូទរ័ប្រសិនប្រើលេខ1)

៥.Java JDK (តម្លើងដាក់កំព្យូទរ័ប្រសិនប្រើលេខ២)

៦.Notpad  (តម្លើងដាក់កំព្យូទរ័)

៧.Winrar.(តម្លើងដាក់កំព្យូទរ័)


+តោះអនុវត្តទាំងអស់គ្នា

-ជាដំបូងខ្ញុំសូមលើកកម្មវិធីAndroid Apk Toolដើម្បីធ្វើការ

កែមួយចំនុចគឺការបន្ថែមអក្សរខ្មែរចូលទៅក្នុងsetting​.apk

 របស់ទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះ​ រីឯការកែចំនុចផ្សេងទៀតគឺវាមានរបៀបប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរទេ។

១.ចំឡងSecsetting.apkយកមកដាក់ក្មុងអង្គចងចាំរបស់ទូស័ព្ទដែលវាស្ថិតក្នុងsystem/app

រួចផ្ទេរពីទូរស័ព្ទដាក់លើDesktopរបស់កំព្យូរទ័របន្ទាប់មកចំឡងទៅដាក់ក្នុងFolder AndroidApktool

២.បើកកម្មវិធីAndroidApktool.exe-->ជ្រើសយកSecsetting.apk-->ចុចពាក្យdecompileរងចាំរហូត

លោតផ្ទាំង១ដែលមានអក្សរ​ finished check log for error.
៤.បើកFolder SecSettings-->res-->Vaulesចុចលើstrings.xml-->opend with notpad


៥.ធ្វើការកែពីភាសាបរទេសទៅជាភាសាខ្មែររក្សាទុកបន្ទាប់ពីកែ។ 

ឧ.ខ្ញុំកែពីអក្សរAbout Device ឲទៅជា អំពីឧបករណ៍
៨.បើកកម្មវិធីAndroidApktool.exe-->ជ្រើសយកFolder Secsettings-->

ចុចcompileបន្តិចក្រោយមកនឹងលោតផ្ទាំង finished check log for error...សូមពិនិត្យ

មើលនៅក្នុងFolder Secsettings នឹងលេចចេញfolderថ្មី១ទៀតឈ្មោះថាdist។

៩.បើកFolder​ dist ចុចលើSecSettings.apk-->opend with winrar​ (new apk)

១០​. ត្រលប់ទៅDesktopវិញចុចលើSecSettings.apk-->opend with winrar  (old apk)

១១ ទាញAndroidManifest.xmlនិងMETA-INFពី(old apk)ចូលទៅក្នុង (new apk)រើសយកពាក្យstore

១២ ចុងបញ្ចប់គ្រាន់តែចំឡងវាចូលក្នុងទូរស័ព្ទ បន្ទាប់មកប្រើroot explorer រឺ root 

broswerដើម្បីចំឡងវាចូលsystem/appដើម្បីផ្លាស់ប្តូរSesetting.apkចាស់របស់ទូរស័ព្ទរីស្តាត

ជាការស្រេច។លទ្ទផលដែលទទួលបានដូចរូបភាពខាងក្រោម:
 

+អាចមើលវីឌីអូខាងក្រោមបន្ថែមរឺចុចទីនេះ


*សង្ឈឹមអត្តបទនេះអាចជួយលើកស្ទួយអក្សរខ្មែរនិងអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់មិត្តទាំងអស់គ្នា។

+អាចរិះគន់និងជួយផ្តល់យោបល់ខ្ញុំបាទ Ra ហៅអាតឿអូពីរតាមរយះFacebook Comment ខាងក្រោមរឺតាមរយះហ្វេសបុ៑ករបស់ខ្ញុំឈ្មោះRa win win win លេខទូរស័ព្ទ: 010 433443

ចំលងពី    http://www.rashv.com

No comments:

Post a Comment