បកប្រែភាសា

Tuesday, September 17, 2013

ROOT SM-T211 | Samsung Galaxy Tab 3 7.0 GSM/WIFI

TAB73
ថ្ងៃនេះសូមណែនាំពីរបៀប root Galaxy Tab 3 (SM-T211)។ វាមិនពិបាកនោះទេដោយគ្រាន់តែទាញយក firmware ហើយ flash តាម Odin គឺមាន root មកជាស្រេច។
ទាញយក:
របៀបធ្វើ:
  1. Boot ចូលទៅ​ download. (ចុច power + volume down ឬប្រើប្រាស់ $adb reboot download)
  2. ចុចលើប៊ូតុង PDA aហើយរក PreRooted_SM-T211XXAMGL.tar.md5
  3. MAKE SURE RE-PARTITION IS NOT CHECKED!!! You will have an instant brick! You have been warned.
  4. ចុចប៊ូតុង start ហើយរង់ចាំ
  5. បន្ទាប់​មក​វា​នឹង reboot ចូល​ក្នុង recovery
  6. ជ្រើសយក reboot system
  7. ចុងក្រោយ​បើកកម្មវិធី​ SuperSU ដើម្បីបន្ទាន់​សម័យ SU

No comments:

Post a Comment