បកប្រែភាសា

Tuesday, September 24, 2013

កម្មវិធីទាញយក​វីដេអូ​នៅលើទូរស័ព្ទ Android


23-09-2013 22-05-05សំរាប់ទូរស័ព្ទប្រតិបត្តិការ Android នៅពេល​ដែល​អ្នក​បើកម្មវិធី Web browser ឬក៏ Facebook ​អ្នក​អាច​ត្រឹម​តែ​ចុច Play នៅលើ​​វីដេអូបាន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ តែបើអ្នកចង់​យកវីដេអូណាមួយ​មក​ទុក​​ក្នុង​​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​​នោះ អ្នក​ច្បាស់​ជា​ត្រូវ​ប្រើ​កម្មវី​ធី ជំនួយ​ជាមិនខាន។
យ៉ាណាមិញ កម្មវិធី​ដែល​មាន​នៅលើ​ Play Store សំរាប់​ទាញ់យក​វីដេអូ ក៏មិនឃើញ​មាន​ច្រើន ដូចច្នេះហើយ ដើម្បីអ្នក នឹង ​បង្ហាញ​នៅ​កម្មវិធីមួយ​ ដែលងាយ​ស្រួល​ដល់អ្នកក្នុងការ​ទាញយក (Download) នូវវីដេអូ​នៅលើទូរស័ព្ទ គឺកម្មវិធី Video downloader ។ ខាងក្រោម​នេះជា​របស់ទាញ​យក​វិដេអូពី Web browser ឬ Facebook
Name
Video downloader
Version
N/A
OS
All Android
Size
183kb
Use
Free
១. ទាញយក​កម្មវិធី Video downloader
២. ធ្វើការតម្លើង(Install)កម្មវិធីដែល​បាន​ទាញយកខាង ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
៣. បន្ទាប់​ពីតម្លើង​ចប់ សូមបើ Facebook ឬក៏ Web browser ស្វែងរក​វីដេអូណាមួយ
23-09-2013 21-59-56
៤. ចុចលើវីដេអូនោះ រួចហើយចុចលើ កម្មវិធី Video downloader
23-09-2013 22-07-45
៥. ជ្រើសរើសយក Just once
23-09-2013 22-02-43
៦. ចុច Download ជាចុងក្រោយ
23-09-2013 21-59-40

No comments:

Post a Comment