បកប្រែភាសា

Monday, June 24, 2013

របៀប Root និង បញ្ចូល ខ្មែរយូនីកូដ លើទូរស័ព្ទ Sky Vega A800S

I-ឯកសារដែលត្រូវមាន
​​​​ ​​
  1-SKY_A800S_ROOT+RECOVERY  ទាញយក
​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 2-HJ Split   ទាញយក
​​​​​  3-Rom Jelly Bean Sky A800s 
  ទាញយក : Part1
            Part2 
            Part3 

  4-Font Khmer   ទាញយក
II-របៀបអនុវត្ត

1- ពន្លារឯកសារទី1
​​     -ដំឡើង Driver
     -Root បិទទូសរ័ព្ទ , បើកវិញដោយចុច Vol+ , Vol- , Power ពេលតែមួយរហូតចេញ Fastboot បន្ទាប់ Connet to PC
 1-ចុចលើ Step.1-Fastboot (press any key)
 2-ចុចលើStep.2-ROOT_A800S (Press any key)
     -Install recovery
 1-Copy file name (recovery6012) to Phone
 2-ចុចលើ run_me.bat (Press any key)
   2-Copy Rom Jelly bean (use hjsplit to join it) to Phone
   3-Boot to CWM ( Vol- , Search Buttom , Power)
 - Wipe Data , Wipe Partition , in mount storage Format/system
 - Flash rom .
   4-Flash Font Khmer (4) Reboot
ខ្ញុំបាទមិនទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាណាមួយនោះទេ នេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំនេះដឹងបន្តិចបន្តួច (ខ្មែរជួយខ្មែរ)
រៀបចំដោយ    យុន សាវតា (070 999 229 , 097 867 1234)
រក្សាសិទ្ធដោយ   ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ NCT_Media កាស៊ីណូត្រពាំងផ្លុង កំពង់ចាម